Kategorier
Ikke kategoriseret

Ekstra generalforsamling 25.10. 2021

Vi skal have gjort noget ved vores asfalt i foreningen, og bestyrelsen har indhentet tilbud mv.
Vi indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober, hvor vi blandt andet vil stille forslag om at bruge nogle af vores hensatte indskudsmidler til formålet.
Du kan se dagsordenen her – og der kommer også indkaldelse i postkasserne jvf. vedtægterne.