Rotter

Elmebo har desværre jævnligt haft problemer med rotter som mange andre i København.

Ser du en rotte indendørs, skal det meldes til rottefængeren i Københavns Kommune. Mellem 9.00 og 15.00 ringer du til 33 66 58 17. Efter kl. 15.00 er det 33 66 25 85. Rottefængeren kommer akut indenfor få timer i tidsrummet 08.00 – 22.00.

Hvis du ser en rotte udendørs, så send en online anmeldelse via dette link: http://kk.rotteweb.dk/NewCase.aspx
Kommunen fjerner rotter gratis, da rottebekæmpelse er betalt over ejendomsskatten.
Du kan til gengæld få en bøde, hvis du ikke melder til kommunen, at du har set rotter, eller hvis du selv lægger gift ud.
GODE RÅD:
• Kontroller bygninger og haver for rotter.
• Græsfrø, blomsterløg og lignende fjernes fra skur eller hus, eller opbevares
i tætte beholdere.
• Fjern nedfaldsfrugt og brug en lukket og rottesikret kompostbeholder.
• Beskær beplantning, der står op af huset, til ca. 1 m fra tagkonstruktion.
• Brænde stables ca. 30 cm over jorden, så rotter ikke søger ly under stablen.
• Ryd op på grunden og omkring huset.
• Undgå at fodre katte og hunde på udendørsarealerne.
• Ved hønse og kaninhold skal du følge gældende lovgivning.
• Undgå fuglefodring når der er en aktiv rottesag.

Find informationsfolder om rotter:
på www.kk.dk/publikationer søg på ”Rotter på din ejendom”

Du kan læse mere om rottesikring her
Når du har kontaktet kommunen, skal du huske også at besked til bestyrelsen i Elmebo, så de kan danne sig et overblik over omfanget af rotter.