Kategorier
Ikke kategoriseret

Du får penge tilbage

Der kommer lidt ekstra til at forsøde julen.
Vi har nemlig betalt lidt for meget i haveleje hver måned hele året, fordi der var usikkerhed omkring vores grundskyld; dvs skatten af vores fælles grund.

Der er samlet set indbetalt 64.283,00 kroner for meget i haveleje. Bestyrelsen har aftalt med Øens Ejendomsadministration, at de penge bliver modregnet i
opkrævningen af havelejen for december.

Det er derfor meget vigtigt, at alle afmelder tidligere bankoverførelser af havelejen. Er man tilmeldt Betalingsservice, sker tingene helt automatisk. Er man ikke, skal man vente,
til man får et girokort fra  Øens Ejendomsadministration.

Kategorier
Ikke kategoriseret

Husk at rydde og gruse

Bestyrelsen har holdt møde den 31. oktober, og du kan læse referatet her.

Vi har blandt meget andet lavet aftale med vores sædvanlige snerydningsfirma og – som bonus – købt nye frostfrie grusbeholdere. For hvis nu der bliver sne, er det vigtigt, at alle husker to ting:

  1.  Du har pligt til at holde vejstykket fra din egen grund og til midt på vejen, så postbude og fodgængere kan passere uden at brække arme og ben
  2.  Du må under ingen omstændigheder bruge salt! Vi gruser! Du finder gruset i de grusbeholdere, der står ved indkørslen, ved fælleshuset og mellem have 13 og 14.