Havehusorden

Gældende udgave fra ekstraordinær generalforsamling den 2. maj 2022

Stk 1, Dersom et medlem undlader at afholde den af ham/hende tilhørende andel/parcel og indgang i tilbørlig orden, skal bestyrelsen minde ham/hende derom. Undlader han/hun at efterkomme denne påmindelse, skal bestyrelsen give ham/hende en nærmere bestemt frist til at bringe det påpegede i orden.

Stk.2, Overlast på foreningens ejendom vil blive retsforfulgt med krav om erstatning.

Stk. 3, Det er medlemmernes ansvar at holde vejstykket ud for egen grund og frem til midten af kørebanen fri for sne og is.

Stk. 4, Det er forbudt at strø salt på foreningens veje, men det er medlemmernes pligt at bruge det grus, som er stillet til rådighed af foreningen.

Stk. 5, Ved bilkørsel skal hastighedsbegrænsningen overholdes på vejene i Elmebo.

Stk. 6, Parkering i gangene er strengt forbudt.

Stk. 7, Parkeringspladsen kan benyttes af Elmebos beboere samt besøgende gæster. Der skal parkeres indenfor de opmærkede bokse. (Vedtaget på generalforsamling den 30. marts 2017.) Bilejere i Elmebo, der benytter fælles-pladsen, er forpligtede til at få deres nummerplade registeret hos bestyrelsen sammen med et mobiltelefonnummer. (Vedtaget på generalforsamling 2. maj 2022)

Stk. 8, Parkering af medlemmers egne biler skal foregå på ejerens egen grund, hvis der er anlagt område til parkering. Parkeringspladser anlægges jf. Københavns Kommunes Lokalplan nr. 369 ”Elmebo”.

Stk. 9, Det er forbudt at parkere tunge køretøjer over 3,5 t. såsom lastbiler og busser på parkeringspladsen samt øvrige fællesarealer. Det er endvidere forbudt at parkere påhængsvogne (campingvogne, trailer, anhængere og lignende) samt ikke-indregistrerede køretøjer på parkeringspladsen og på øvrige fællesarealer.

Stk. 10, Hunde må ikke gå løs på fælles arealer eller være til gene for øvrige medlemmer.

Stk. 11, På andelen må der ikke holdes bier, kaniner eller fjerkræ.

Stk. 12, Grunden må kun benyttes til lyst- eller køkkenhaver, ikke til oplagringsplads, stalde eller garager.

Stk. 13, Placering af brænde, byggematerialer og containere skal aftales med naboerne, såfremt det skal placeres op ad eventuelle naboskel, og med bestyrelsen såfremt det placeres på fællesarealer (herunder veje og parkeringsplads).

Stk. 14, Reparation af forsynings- og afløbsledninger af enhver art frem og til med samlingen til fælles hovedledning betales af andelshaveren. Og reparation af fælles hovedforsyning- og afløbsledninger betales af foreningen.

Stk. 15, Ved fremtidig reparation af stikledninger, skal der installeres stophane på stikledningen lige umiddelbart efter hovedledningen.

Stk. 16, Det er medlemmernes pligt at holde hække og planter fra vejene på fællesarealer og holde stykket mellem hegn og asfalt og reparere asfalten, hvis den bliver ødelagt på grund af beplantningen. Såfremt disse punkter ikke overholdes, kan bestyrelsen på ejerens regning få det nødvendige repareret eller fjernet.

Stk. 17, For medlemmer, der har baghave til Røde Mellemvej, er det ligeledes disse medlemmers pligt at holde fortovet frit for ukrudt på Røde Mellemvej.

Stk. 18, Ved dødsfald af et medlem i foreningen, giver foreningen en buket til begravelsen eller bisættelsen.

Vedtagne gebyrer og indskud:

Gebyr for påmindelse om for sent indbetalt haveleje opkræves af administrationsfirma i henhold til gældende lovgivning.

Gebyr fastsat til kr. 250 per måned for skriftlig påmindelse fra bestyrelsen om love og vedtægter, der ikke er overholdt.

Indskud fastsat til kr. 10.000 for nyt andelsbevis til nye medlemmer.

Gebyr fastsat til kr. 500 for erstatningsandelsbevis.

Fælleshuset:

Weekendlån (fredag til søndag) samt Skærtorsdag og Kristi himmelfartdag (onsdag til fredag): Gebyr kr. 600.

Hverdagslån: Gebyr: kr. 250.

Rengøring: Gebyr fastsættes af bestyrelsen. Læs mere på www.hf-elmebo.dk

Til print: Havehusorden 2. maj 2022


 

Tidligere udgaver:

Havehusorden. Ikke gældende udgave fra april 2019

Havehusorden. Ikke gældende udgave fra marts 2017