Vand – lukke for

Er der behov for at lukke vandet i forbindelse med planlagt VVS-arbejde, skal bestyrelsen varsles så hurtigt som muligt, så der kan blive sendt meddelelse ud til de beboere, der berøres. Det er vigtigt, at man understreger over for sin VVS’er, at indgående aftaler skal overholdes, så folk ved, hvornår der er vand, og hvornår der ikke er.

Er der akut brud på et vandrør, kan man selv lukke for vandet. Der er tre brønde med lukkehaner i.

Du kan se på nedenstående kort, hvilke brønde, der hører til hvilke haver.