Kategorier
Ikke kategoriseret

Airbnb og anden kortidsudlejning

Generalforsamlingen i HF. Elmebo vedtog den 19. marts 2019 et års prøveperiode, hvor kortidsudlejning via Airbnb og lignende tjenester er tilladt under følgende betingelser:
Har du været andelshaver i mindst et halvt år, kan du korttidsudleje din bolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål. Udlejningen kan sammenlagt højst udgøre 5 uger pr. kalenderår.

Når du lejer ud, skal du orientere bestyrelsen via mail, og du skal underrette de nærmeste naboer og genboer senest ved opstart af korttidsudlejningen.

Husk, at du har ansvaret for, at dine lejere overholder foreningens husorden og øvrige regler, herunder parkering mv.