Affald

Elmebo får hentet affald på samme måde som alle andre husstande i Københavns Kommune. Vores skraldespande til almindelig dagrenovation bliver tømt hver tirsdag. Der afhentes storskrald fire gange om året. Du får helt automatisk spande til

  • hård plastic og metal
  • bioaffald
  • farligt affald
  • haveaffald.

Man kan derudover tilmelde sig ekstra spand til papir. Spandene bestilles via http://www.nemaffaldsservice.kk.dk .

Du skal klage elektronisk via samme link, hvis de ikke tømmer, og det skal gøres senest dagen efter.

Man kan også på www.nemaffaldsservice.kk.dk tilmelde sig en sms-service, så man får en sms dagen før, de kommer og henter de forskellige spande.

Elmebo har derudover fire papcontainere. Fold venligst dine papkasser sammen, så der er plads til mere.