Affald

Elmebo får hentet affald på samme måde som alle andre husstande i Københavns Kommune. Vores skraldespande til almindelig dagrenovation bliver tømt hver tirsdag. Der afhentes storskrald fire gange om året. Se datoerne her.

Man kan derudover tilmelde sig ekstra spande til

  • haveaffald
  • hård plastic og metal
  • papir
  • bioaffald
  • pap
  • farligt affald.

Spandene bestilles via http://www.nemaffaldsservice.kk.dk .

Du kan se datoer for tømning af de forskellige spande i kalenderen  her. Du skal klage elektronisk via samme link, hvis de ikke tømmer, og det skal gøres senest dagen efter.

Man kan også på www.nemaffaldsservice.kk.dk tilmelde sig en sms-service, så man får en sms dagen før, de kommer og henter de forskellige spande.

Det koster ikke ekstra at bestille spande til bio, plastic etc. Det er dækket af det beløb, du i forvejen betaler til renovation.

Elmebo har derudover en container til papir og aviser (ikke tykt pap!) samt beholder til batterier. De står lige efter indkørslen.