Parkering

Fællesparkeringspladsen er fortrinsvis til gæsteparkering, og alle beboere, der har bil, opfordres til at etablere og bruge egen p-plads.

Bygger man nyt, skal man etablere p-plads.

Det er af sikkerhedsgrunde (rednings- og brandkøretøjer) ikke tilladt at holde på vejene i Elmebo samt  uden for de afmærkede pladser på fællesparkeringspladsen.

Har du gæster, er det dit ansvar at oplyse dem om parkeringsreglerne. Er der ikke ledige pladser på fællesparkeringspladsen, kan der i stedet parkeres uden for haveforeningen. Der er ikke parkeringsrestriktioner på Røde Mellemvej, Bygrænsen og Kålagervej.

Bemærk reglerne i havehusordenens stk. 6-9:

Stk. 6, Parkering i gangene er strengt forbudt.

Stk. 7, Parkeringspladsen kan benyttes af Elmebos beboere samt besøgende gæster. Der skal parkeres indenfor de opmærkede bokse.

Stk. 8, Parkering af medlemmers egne biler skal foregå på ejerens egen grund, hvis der er anlagt område til parkering. Parkeringspladser anlægges jf. Københavns Kommunes Lokalplan nr. 369 ”Elmebo”.

Stk. 9, Det er forbudt at parkere tunge køretøjer over 3,5 t. såsom lastbiler og busser på parkeringspladsen samt øvrige fællesarealer. Det er endvidere forbudt at parkere påhængsvogne (campingvogne, trailer, anhængere og lignende) samt ikke-indregistrerede køretøjer på parkeringspladsen og på øvrige fællesarealer.