Vil du bo i Elmebo?

Er du interesseret i at bo i HF. Elmebo? Så finder du her nyttig information:

HF. Elmebo er en helårshaveforening. Det betyder, at der er bopælspligt hele året. Vores fælles jord er en andelsforening, og vores huse er vores egne.

Man kan låne på almindelige vilkår i en række realkreditinstitutter, men ikke i alle. Du er altid velkommen til at tage en snak med bestyrelsen.

Det betyder, at husene handles via ejendomsmæglere som alle andre huse. For at blive del af foreningen skal man desuden godkendes af bestyrelsen og købe et andelsbevis på kr. 10.000. Man forpligter sig hermed til at overholde andelsforeningens vedtægter og husorden, som du kan finde her.

Overvejer du at købe et hus for at bygge nyt, bør du orientere dig i vores lokalplan, som du finder her.

HF. Elmebo ledes af en bestyrelse, som vælges af alle andelshavere. Fordi vi er en andelsforening, er der mange ting, vi selv står for – vedligeholdelse af de fælles områder og faciliteter, aflæsning af vand, økonomi etc. Derfor har vi arbejdsdage. Men vi har også alt det sociale – sommerfester og julefester og fastelavn for børnene – for ikke at tale om fællesspisning, vinsmagning, yoga og alt det andet.