Så skal du til generalforsamling igen

Sæt kryds i kalenderen den 3. september, hvor vi mødes klokken 19 til ekstraordinær generalforsamling  i fælleshuset. Der er to emner på tapetet: Flere vejbump og teknikaliteter omkring bankskifte. Se indkaldelse her.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Skal du akut-lukke for vandet?

Så se, hvilken brønd, din vandsforsyning er koblet op på, og hvor du finder den, her.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Airbnb og anden kortidsudlejning

Generalforsamlingen i HF. Elmebo vedtog den 19. marts 2019 et års prøveperiode, hvor kortidsudlejning via Airbnb og lignende tjenester er tilladt under følgende betingelser:
Har du været andelshaver i mindst et halvt år, kan du korttidsudleje din bolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål. Udlejningen kan sammenlagt højst udgøre 5 uger pr. kalenderår.

Når du lejer ud, skal du orientere bestyrelsen via mail, og du skal underrette de nærmeste naboer og genboer senest ved opstart af korttidsudlejningen.

Husk, at du har ansvaret for, at dine lejere overholder foreningens husorden og øvrige regler, herunder parkering mv.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Ny bestyrelse i Elmebo

Du kan nu læse referatet fra generalforsamlingen den 19. marts via dette link. 
Bestyrelsen har konstitueret sig , og ser ud som følger:
Formand Ronald Herlitschek, have 51
Kasserer Rikke Reimann, have 46
Sekretær Anna Louise Stevnhøj, have 34
Bestyrelsesmedlem John Roued-Cunliffe, have 20
Bestyrelsesmedlem Mette-Sofie Jacobsen, have 1
Suppleanter: Christina Nilsson, have 12, og Steffen Trannerup, have 35.

Du bliver snart kaldt ind igen. Generalforsamlingen stemte for en række vedtægtsændringer.
Men vi var ikke beslutningsdygtige, så vi er nødt til at konfirmere dem på en ekstraordinær generalforsamling,som forventes at vare MEGET KORTERE TID end den ordinære, og som finder sted tirsdag den 30. april.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Tag imod gratis tilslutning til fibernet

Alle husstande har modtaget tilbud om gratis tilslutning til fibernet.

Bestyrelsen opfordrer alle til at tage imod; det er et godt tilbud, og man er ikke tvunget til at bruge tilslutningen. Men det stiller jer bedre ift evt. senere salg og senere ønske om at anvende fibernet.

Har du mistet brevet fra TDC, kan du finde alt, hvad du skal bruge her: https://tdcfiber.dk/?amager

Udgivet i Ikke kategoriseret

Sommerfest 15. juni

Ryd kalenderen til årets brag af en sommerfest i Hf. Elmebo! Nærmere info følger!

Udgivet i Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2019

Datoen for årets generalforsamling er klar: Den store aften bliver den 19. marts. Så sæt kryds i kalenderen. Indkaldelse følger senere.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Cigaretskodder, Airbnb og aktivitetsgrupper

Så er der referat fra bestyrelsesmøde den 25. september her. 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Persondata og HF. Elmebo

En haveforening skal også leve op til EUs persondataforordning. Så det gør vi selvfølgelig vores bedste for.
Du kan på dette link læse vores privatlivspoltik, som redegør for, hvordan vi opbevarer persondata. Du kan her også læse, at du altid er velkommen til at se, hvad vi gemmer om dig – hvilket udelukkende vil være dit navn, dit telefonnummer og din emailadresse. Vi gemmer også ting, der er relevante i forhold til byggesager mv. på det enkelte hus. Vores administrationsfirma ved lidt mere om dig, fordi de opkræver havelejen. Vi har indgået databehandleraftaler med administrationsfirmaet samt flere andre samarbejdsparter, hvilket betyder, at de har forpligtet sig til at opbevare personoplysninger forsvarligt.
Spørg endelig, hvis der er noget, du er i tvivl om: hf.elmebo@gmail.com

Udgivet i Ikke kategoriseret

Banko udsat pga solskin

Det uventede sommervejr i maj har gjort, at der har været meget få tilmeldinger til det planlagte bankoarrangement i fælleshuset den 27. maj. Det er derfor udsat til efteråret.

Udgivet i Ikke kategoriseret