Generalforsamling 2019

Datoen for årets generalforsamling er klar: Den store aften bliver den 19. marts. Så sæt kryds i kalenderen. Indkaldelse følger senere.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Cigaretskodder, Airbnb og aktivitetsgrupper

Så er der referat fra bestyrelsesmøde den 25. september her. 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Persondata og HF. Elmebo

En haveforening skal også leve op til EUs persondataforordning. Så det gør vi selvfølgelig vores bedste for.
Du kan på dette link læse vores privatlivspoltik, som redegør for, hvordan vi opbevarer persondata. Du kan her også læse, at du altid er velkommen til at se, hvad vi gemmer om dig – hvilket udelukkende vil være dit navn, dit telefonnummer og din emailadresse. Vi gemmer også ting, der er relevante i forhold til byggesager mv. på det enkelte hus. Vores administrationsfirma ved lidt mere om dig, fordi de opkræver havelejen. Vi har indgået databehandleraftaler med administrationsfirmaet samt flere andre samarbejdsparter, hvilket betyder, at de har forpligtet sig til at opbevare personoplysninger forsvarligt.
Spørg endelig, hvis der er noget, du er i tvivl om: hf.elmebo@gmail.com

Udgivet i Ikke kategoriseret

Banko udsat pga solskin

Det uventede sommervejr i maj har gjort, at der har været meget få tilmeldinger til det planlagte bankoarrangement i fælleshuset den 27. maj. Det er derfor udsat til efteråret.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Kun en årlig generalforsamling

Vi skal fremover kun til en generalforsamling om  året. Det blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. april. Læs referatet her.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Sæt kryds i kalenderen ved 20. marts

Du skal nemlig til årets første generalforsamling i HF. Elmebo. Læs mere i referatet fra bestyrelsesmøde den 30. januar, som du finder her .

Udgivet i Ikke kategoriseret

Bestyrelsesmøde 28. november

Bestyrelsen har afholdt det sidste møde inden jul, og du finder referatet her. Bemærk, at det møde, er normalt ville ligge på den sidste tirsdag i måneden, er flyttet til den 9. januar.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Du får penge tilbage

Der kommer lidt ekstra til at forsøde julen.
Vi har nemlig betalt lidt for meget i haveleje hver måned hele året, fordi der var usikkerhed omkring vores grundskyld; dvs skatten af vores fælles grund.

Der er samlet set indbetalt 64.283,00 kroner for meget i haveleje. Bestyrelsen har aftalt med Øens Ejendomsadministration, at de penge bliver modregnet i
opkrævningen af havelejen for december.

Det er derfor meget vigtigt, at alle afmelder tidligere bankoverførelser af havelejen. Er man tilmeldt Betalingsservice, sker tingene helt automatisk. Er man ikke, skal man vente,
til man får et girokort fra  Øens Ejendomsadministration.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Husk at rydde og gruse

Bestyrelsen har holdt møde den 31. oktober, og du kan læse referatet her.

Vi har blandt meget andet lavet aftale med vores sædvanlige snerydningsfirma og – som bonus – købt nye frostfrie grusbeholdere. For hvis nu der bliver sne, er det vigtigt, at alle husker to ting:

  1.  Du har pligt til at holde vejstykket fra din egen grund og til midt på vejen, så postbude og fodgængere kan passere uden at brække arme og ben
  2.  Du må under ingen omstændigheder bruge salt! Vi gruser! Du finder gruset i de grusbeholdere, der står ved indkørslen, ved fælleshuset og mellem have 13 og 14.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Øv, vi må ikke dele affaldsspande …

… men det kan du læse mere om  i referatet fra seneste bestyrelsesmøde. Det finder du via dette link.

Udgivet i Ikke kategoriseret