Blogarkiv

Airbnb og anden kortidsudlejning

Generalforsamlingen i HF. Elmebo vedtog den 19. marts 2019 et års prøveperiode, hvor kortidsudlejning via Airbnb og lignende tjenester er tilladt under følgende betingelser: Har du været andelshaver i mindst et halvt år, kan du korttidsudleje din bolig helt eller delvis til

Udgivet i Ikke kategoriseret

Ny bestyrelse i Elmebo

Du kan nu læse referatet fra generalforsamlingen den 19. marts via dette link.  Bestyrelsen har konstitueret sig , og ser ud som følger: Formand Ronald Herlitschek, have 51 Kasserer Rikke Reimann, have 46 Sekretær Anna Louise Stevnhøj, have 34 Bestyrelsesmedlem John Roued-Cunliffe,

Udgivet i Ikke kategoriseret

Tag imod gratis tilslutning til fibernet

Alle husstande har modtaget tilbud om gratis tilslutning til fibernet. Bestyrelsen opfordrer alle til at tage imod; det er et godt tilbud, og man er ikke tvunget til at bruge tilslutningen. Men det stiller jer bedre ift evt. senere salg

Udgivet i Ikke kategoriseret

Sommerfest 15. juni

Ryd kalenderen til årets brag af en sommerfest i Hf. Elmebo! Nærmere info følger!

Udgivet i Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2019

Datoen for årets generalforsamling er klar: Den store aften bliver den 19. marts. Så sæt kryds i kalenderen. Indkaldelse følger senere.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Cigaretskodder, Airbnb og aktivitetsgrupper

Så er der referat fra bestyrelsesmøde den 25. september her. 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Persondata og HF. Elmebo

En haveforening skal også leve op til EUs persondataforordning. Så det gør vi selvfølgelig vores bedste for. Du kan på dette link læse vores privatlivspoltik, som redegør for, hvordan vi opbevarer persondata. Du kan her også læse, at du altid er velkommen

Udgivet i Ikke kategoriseret

Banko udsat pga solskin

Det uventede sommervejr i maj har gjort, at der har været meget få tilmeldinger til det planlagte bankoarrangement i fælleshuset den 27. maj. Det er derfor udsat til efteråret.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Kun en årlig generalforsamling

Vi skal fremover kun til en generalforsamling om  året. Det blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. april. Læs referatet her.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Sæt kryds i kalenderen ved 20. marts

Du skal nemlig til årets første generalforsamling i HF. Elmebo. Læs mere i referatet fra bestyrelsesmøde den 30. januar, som du finder her .

Udgivet i Ikke kategoriseret