Aktivitetsgrupper

Alle husstande i Haveforeningen Elmebo bidrager til livet i andelsforeningen ved at stille med et medlem til en af foreningens aktivitetsgrupper. Pensionister er dog fritaget.

Du kan som beboer i Elmebo finde kontaktoplysninger på de enkelte ved at gå til siden “For beboere”.

Der er pt. følgende grupper:


Børneaktivitetsgruppen.

Opgaver:

At lave aktiviteter og faste traditioner for børn 

Marianne, have 6
Steffen/Anne-Marie, have 14
Maria/Brian, have 13
Ditte, have 17
Carina, have 24
Marie, have 25


Den grønne gruppe

Opgaver:

 • Fjerne ukrudt rundt om festhuset
 • Fjerne ukrudt på legepladsen
 • Fjerne ukrudt på fællesarealer
 • Grus
 • Feje og gruse parkeringspladsen
 • Spejle og skilte
 • Oprydning og orden i garage

Tovholder: Ronald, have 51
Jan, have 4
Stinne, have 10
Henriette, have 20
Peter, have 22
Houng, have 28
Sonja, have 44
Per, have 32
Pernille, have 27


Hus – og vedligeholdelsesgruppen:

Opgaver:

 • Vedligeholdelse af fælleshuset indvendig og udvendig 
 • Vedligeholdelse af skuret 
 • Vedligeholdelse af fælles plankeværk 
 • Vedligeholdelse af legeplads 
 • Optegning af hvide striber på vejene 
 • Anden vedligeholdelse

Tovholder: John, have 20
Mette, have 1
Christina/Blassius, have 12
Brian, have 13
Steffen, have 28
Torben og Signe, have 30
John, have 33
Danny, have 40
Lars, have 46

 


Voksenaktivitetsgruppen:

Opgaver:

At lave aktiviteter og faste traditioner for voksne

Tovholder: Helen Bridge, have 36/Karina, have 38
Iben, have 2
Mette, have 9
Niclas, have 19
Tina, have 21
Mette, have 23
Majbritte, have 48